Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzymy Wam – drodzy Parafianie, by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok i każdy dzień pracy i obowiązków. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei którego w tym czasie  tak bardzo potrzebujemy, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie.

Ks. Proboszcz wraz z Duszpasterzami