Parafia

na Wrzecionie

Niepokalanego Poczęcia
NMP w Warszawie

Parafia

na Wrzecionie

Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie

Msza Święta

Spowiedź

Ogłoszenia

Kancelaria

Pon. – Sb.

6.30, 7.15, 18.00
oraz w piątki o 15:00

Niedziela

7.00, 8.30, 10.00 (za parafian), 11.30 (rodzice z dziećmi), 13.00 (oprócz wakacji), 18.00 (młodzież), 20.00 (studenci, oprócz wakacji)

Spowiedź

na każdej Mszy Świętej do ostatniego penitenta i w I piątki miesiąca od 16:30

Adoracja

wystawienie Najświętszego Sakramentu 

pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00 w górnym kościele

OGŁOSZENIA PARAFIALNE VI NIEDZIELA WIELKANOCY 9 MAJA 2021 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE VI NIEDZIELA WIELKANOCY 9 MAJA 2021  1. Zapraszamy na Nieszpory i nabożeństwo majowe, jak w każdą niedziele na godz. 17.00. 2. Codzienne nabożeństwa majowe będą sprawowane przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.30. 3. Dziękujemy za ofiary składane...

Pon. – Pt.

9.00 – 10.00

16.00 – 17.30

Oprócz świąt, uroczystości kościelnych i państwowych

+48 22 834 17 45 lub 500 251 595
kancelaria@parafia-wrzeciono.mkw.pl

 

Msza Święta

Pon. – Sb.

6.30, 7.15, 18.00
oraz w piątki o 15:00

Niedziela

7.00, 8.30, 10.00 (za parafian), 11.30 (rodzice z dziećmi), 13.00 (oprócz wakacji), 18.00 (młodzież), 20.00 (studenci, oprócz wakacji)

Spowiedź

Spowiedź

na każdej Mszy Świętej do ostatniego penitenta

Adoracja

wystawienie Najświętszego Sakramentu 

pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00 w górnym kościele

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE VI NIEDZIELA WIELKANOCY 9 MAJA 2021 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE VI NIEDZIELA WIELKANOCY 9 MAJA 2021  1. Zapraszamy na Nieszpory i nabożeństwo majowe, jak w każdą niedziele na godz. 17.00. 2. Codzienne nabożeństwa majowe będą sprawowane przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.30. 3. Dziękujemy za ofiary składane...

Kancelaria

Pon. – Pt.

9.00 – 10.00

16.00 – 17.30

Oprócz świąt, uroczystości kościelnych i państwowych

+48 22 834 17 45 lub 500 251 595
kancelaria@parafia-wrzeciono.mkw.pl

Polecamy

Aktualności

Zaproszenie na Koncert Organowy w naszym kościele

Zaproszenie na Koncert Organowy w naszym kościele

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian na Koncert Organowy w wykonaniu uczniów i dyplomantów Instytutu Szkolenia Organistów Akademii Katolickiej w Warszawie. W niedzielę 16 maja po Mszy Świętej o godz. 11.30 zostanie wykonana Passacaglia c-moll Jana Sebastiana...

List Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

List Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

LIST METROPOLITY WARSZAWSKIEGO PRZED PLANOWANYMI BEATYFIKACJAMI I PO POWROCIE Z LECZENIA SZPITALNEGO   Kochani Diecezjanie, Drodzy Kapłani diecezjalni i zakonni, Siostry zakonne i wierni świeccy! Na początku maja, miesiąca maryjnego, piszę to słowo jako Wasz...

Informacja o zmianie terminu I Komunii Świętej

Informacja o zmianie terminu I Komunii Świętej

Szczęść Boże, Drodzy Rodzice dzieci komunijnych, ze względu na trudną sytuację epidemiczną w naszym kraju oraz związane z nią limity osób przebywających w świątyni, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa zdecydowaliśmy o przeniesieniu terminów I Komunii Świętych Waszych...

Droga do Jezusa – codzienny komentarz dla dzieci

Droga do Jezusa – codzienny komentarz dla dzieci

Projekt jest nowością w Polsce, ponieważ wszystkie komentarze do Ewangelii z których można skorzystać są skierowane do dorosłych, a ich przekaz jest często zbyt trudny dla dzieci, o czym wiele razy przekonaliśmy się w naszych rodzinach. Chcieliśmy w sposób zrozumiały,...

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Kościół obchodzi w I niedzielę po Wielkanocy, w tym roku 11 kwietnia 2021. Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest nazywane też Niedzielą Miłosierdzia....

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzymy Wam - drodzy Parafianie, by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok i każdy dzień pracy i obowiązków. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc...

Liturgia dnia

Czytania z dnia 19.05.2021

ŚRODA

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 20, 28-38)Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł powiedział do starszych Kościoła efeskiego: «Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.
Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata w dzień i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo z wszystkimi świętymi.
Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, które On sam wypowiedział: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”».
Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem z nimi wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą.
Potem odprowadzili go na okręt.

Oto słowo Boże.
 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 68 (67), 29-30. 33-35a. 35bc i 36bc)Refren: Śpiewajcie Bogu, wszystkie ludy ziemi.

Boże, okaż swoją potęgę, *
potęgę Bożą, której dla nas użyłeś.
W Twej świątyni nad Jeruzalem *
niech królowie złożą Tobie dary!

Śpiewajcie Bogu królestwa ziemi, 
zagrajcie Panu, *
On przemierza odwieczne niebiosa.
Oto wydał głos swój, głos potężny: *
«Uznajcie moc Bożą!».

Jego majestat jest nad Izraelem, *
a Jego potęga w obłokach.
On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. *
Niech będzie Bóg błogosławiony!
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 17, 17ba)Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowo Twoje, Panie, jest prawdą,
uświęć nas w prawdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
 

EWANGELIA (J 17, 11b-19)Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia; aby się wypełniło Pismo.
Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

Oto słowo Pańskie.

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 16 MAJA 2021

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
16 MAJA 2021
1. Zapraszamy dziś na Koncert Organowy w wykonaniu uczniów i dyplomantów Instytutu Szkolenia Organistów Akademii Katolickiej w Warszawie. Po Mszy Świętej o godz. 11.30 zostanie wykonana Passacaglia c-moll Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu dyplomanta Adama Nowosielskiego, a bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 13.00, której oprawę muzyczną również wykonają uczniowie Instytutu, rozpocznie się Koncert Organowy.
2. Zapraszamy na Nieszpory i nabożeństwo majowe, jak w każdą niedziele na godz. 17.00.
3. Codzienne nabożeństwo majowe przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.30.
4. W poniedziałek przypada Uroczystość Św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski i Metropolii Warszawskiej.
5. Dzięki ofiarom złożonym na ostatnią tacę gospodarczą mogliśmy zakupić nowy rzutnik do wyświetlania tekstów pieśni w górnym kościele. Koszt wyniósł 5200 zł.
6 .Módlmy się za tych, których pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej w ubiegłym tygodniu: Benedykta KULASIŃSKIEGO, Stefanię MALCZEWSKĄ, Barbarę SKOLAK, Mariannę STEFANIAK, Mariannę PIETRAS, Zbigniewa KROPIELNICKIEGO, Bogumiła RYCZKOWSKIEGO.

V

Wspólnoty

Sakramenty

Chrzest

Bierzmowanie

Pogrzeb

Eucharystia

Namaszczenie
chorych

Małżeństwo

Zbieramy

na pokrycie kosztów

wymiany nagłośnienia

Zbieramy

na pokrycie kosztów

wymiany nagłośnienia

«Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił».

I przyciągnąwszy łodzie
do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Łk 5,10-11

Galeria