Parafia

na Wrzecionie

Niepokalanego Poczęcia
NMP w Warszawie

Parafia

na Wrzecionie

Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie

Msza Święta

Spowiedź

Ogłoszenia

Kancelaria

Pon. – Sb.

6.30, 7.15, 18.00
oraz w piątki o 15:00

Niedziela

7.00, 8.30, 10.00 (za parafian), 11.30 (rodzice z dziećmi), 13.00 (oprócz wakacji), 18.00 (młodzież), 20.00 (studenci, oprócz wakacji)

Spowiedź

na każdej Mszy Świętej do ostatniego penitenta i w I piątki miesiąca od 16:30

Adoracja

wystawienie Najświętszego Sakramentu 

pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00 w górnym kościele

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06.2022

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06.2022 1. W miesiącu czerwcu zapraszamy na nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego. W niedziele nieszpory i nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.00. Codzienne nabożeństwa będą sprawowane przed Mszą św. wieczorną o godz....

Pon. – Pt.

9.00 – 10.00

16.00 – 17.30

Oprócz świąt, uroczystości kościelnych i państwowych

+48 22 834 17 45 lub 500 251 595
kancelaria@parafia-wrzeciono.mkw.pl

 

Msza Święta

Pon. – Sb.

6.30, 7.15, 18.00
oraz w piątki o 15:00

Niedziela

7.00, 8.30, 10.00 (za parafian), 11.30 (rodzice z dziećmi), 13.00 (oprócz wakacji), 18.00 (młodzież), 20.00 (studenci, oprócz wakacji)

Spowiedź

Spowiedź

na każdej Mszy Świętej do ostatniego penitenta

Adoracja

wystawienie Najświętszego Sakramentu 

pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00 w górnym kościele

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06.2022

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06.2022 1. W miesiącu czerwcu zapraszamy na nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego. W niedziele nieszpory i nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.00. Codzienne nabożeństwa będą sprawowane przed Mszą św. wieczorną o godz....

Kancelaria

Pon. – Pt.

9.00 – 10.00

16.00 – 17.30

Oprócz świąt, uroczystości kościelnych i państwowych

+48 22 834 17 45 lub 500 251 595
kancelaria@parafia-wrzeciono.mkw.pl

Polecamy

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzymy Wam – drodzy Parafianie, by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok i każdy dzień pracy i obowiązków. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc...

Święte Triduum Paschalne na Wrzecionie

 Serdecznie zapraszamy parafian na tegoroczne Triduum Paschalne. Oto jego plan: WIELKI CZWARTEK 14.04 Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. Po Mszy Św. możliwość adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Ciemnicy do godz. 21.00. WIELKI PIĄTEK 15.04 Liturgia...

Przekaż 1% podatku na parafialny Caritas

Zwracamy się do Parafian z uprzejmą prośbą o przekazywanie 1% podatku na rzecz Parafialnego CARITAS.Po każdej niedzielnej Mszy Św. pomagamy wypełnić stosowne druki. Bóg zapłać!

Synod w Archidiecezji Warszawskiej

Wyjaśniamy, jak będą wyglądały prace synodalne w Archidiecezji Warszawskiej. Pod adresem www.synod.mkw.pl wystartowała strona internetowa fazy diecezjalnej Synodu o synodalności • "Chcemy słuchać wszystkich" Zgodnie z zamysłem papieża Franciszka szerokie konsultacje...

Droga do Jezusa

Kliknij w zdjęcie poniżej

Aktualności

Wielkanoc 2022

Wielkanoc 2022

Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzymy Wam – drodzy Parafianie, by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok i każdy dzień pracy i obowiązków. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc...

Zaproszenie na warsztaty

Zaproszenie na warsztaty

PLENEROWA EDUKACJA RODZINNA w Ogrodzie Maryi „Błogosławiąca Komunikacja. Kroki ku Relacji” wg metody Marshalla Rosenberga „Porozumienie bez Przemocy” CEL Kształtowanie umiejętności komunikacji, służącej wzajemnemu zrozumieniu, budowaniu więzi w relacjach, rodzinie....

Triduum Paschalne na Wrzecionie

Triduum Paschalne na Wrzecionie

 Serdecznie zapraszamy parafian na tegoroczne Triduum Paschalne. Oto jego plan: WIELKI CZWARTEK 14.04 Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00. Po Mszy Św. możliwość adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Ciemnicy do godz. 21.00. WIELKI PIĄTEK 15.04 Liturgia...

Katechezy Paschalne

Katechezy Paschalne

Od poniedziałku do środy na wieczornych Mszach Świętych zostaną wygłoszone przez ks. Wojciecha Kasprzyka kazania wprowadzające w tajemnicę Triduum Paschalnego. Dodatkowo w środę po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00 zapraszamy na Wieczór Miłosierdzia podczas którego...

Pielgrzymka do Niepokalanowa

Pielgrzymka do Niepokalanowa

W sobotę 2 kwietnia wraz z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej udaliśmy się na całodzienną pielgrzymkę do Niepokalanowa.  W programie pielgrzymki znalazła się Msza Święta, konferencja o spowiedzi, ponadto zwiedzaliśmy celę o. Maksymiliana, Straż Pożarną...

Rekolekcje Wielkopostne

Rekolekcje Wielkopostne

W dniach 3-6 kwietnia w naszej parafii odbędą się Rekolekcje Wielkopostne, które wygłosi ks. dr. Lucjan Bielas. W niedzielę nauki na każdej Mszy Świętej, a od poniedziałku do środy podczas Mszy Świętych o godz. 7:15, 10:00, 18:00 oraz 20:00.

Liturgia dnia

Czytania z dnia 30.06.2022

CZWARTEK

PIERWSZE CZYTANIE (Am 7,10-17)Czytanie z Księgi proroka Amosa.

Amazjasz, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: „Spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich mów jego, gdyż tak rzekł Amos: «Od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi»”.
I rzekł Amazjasz do Amosa: „«Widzący», idź, uciekaj sobie do ziemi Judy. I tam jedz chleb, i tam prorokuj. A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą”.
I odpowiedział Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł do mnie: «Idź, prorokuj do narodu mego izraelskiego».
I teraz słuchaj słowa Pana. Tyś mówił: «Nie prorokuj przeciwko Izraelowi ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka». Dlatego tak rzekł Pan: «Żona twoja będzie nierządnicą w mieście. Synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony »”.

Oto słowo Boże.
 

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 19,8-9.10-11)Refren: Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie.

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, *
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Jego słuszne nakazy radują serce, *
jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, *
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne,
cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, *
słodsze od miodu płynącego z plastra.
 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (2 Kor 5,19)Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
 

EWANGELIA (Mt 9,1-8)Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.
Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: „On bluźni”.
A Jezus, znając ich myśli, rzekł: „Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: «Odpuszczają ci się twoje grzechy», czy też powiedzieć: «Wstań i chodź» ? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów”, rzekł do paralityka: „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu”.
On wstał i poszedł do domu.
A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

Oto słowo Pańskie.

Ogłoszenia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.06.2022

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
19.06.2022
1. W miesiącu czerwcu zapraszamy na nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego. W niedziele nieszpory i nabożeństwo czerwcowe o godz. 17.00. Codzienne nabożeństwa będą sprawowane przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.30.
2. Do czwartku włącznie zapraszamy na procesje eucharystyczne wokół kościoła związane z dawną oktawą Bożego Ciała: w dni powszednie po wieczornej Mszy Świętej, w niedzielę po wieczornym nabożeństwie.
3. Decyzją władz kościelnych kończy posługę w naszej wspólnocie parafialnej: ks. Wojciech Kasprzyk i został mianowany wikariuszem Parafii Świętego Tadeusza Apostoła w Warszawie w dekanacie wilanowskim.
4. Decyzją władz zakonnych kończy posługę w naszej Parafii s. Renata ze Zgromadzenia Sióstr Salezjanek.
5. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 10:00 nastąpi uroczysty liturgiczny obrzęd objęcia parafii przez nowego ks. proboszcza dr. Wojciecha Janygę oraz pożegnanie zdającego urząd ks. prałata dr. Marka Szymuli oraz pożegnanie ks. Wojciecha i s. Renaty, których dzieci pożegnają również na Mszy Świętej o godz. 11:30.
6. Dekret nominacyjny na urząd wikariusza naszej Parafii otrzymał ks. Mikołaj Dobosz powracający po dwuletniej posłudze duszpasterskiej we Francji. Dekret na rezydenta naszej Parafii otrzymał ks. Jerzy Jastrzębski dotychczasowy rezydent Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.
7. Zapraszamy dzieci i młodzież na Mszę Świętą na zakończenie roku szkolnego 24 czerwca o godz. 18:00 do górnego kościoła. Po wspólnej Eucharystii przewidziany jest słodki poczęstunek.
8. Od niedzieli 26 czerwca przechodzimy na wakacyjny porządek Mszy Świętych – do września niedzielne eucharystie o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 i 18:00, a w piątki nie będzie eucharystii o godz. 15:00.
9. Wszystkich nastolatków zapraszamy na forum młodych do Lasek pod Warszawą, w dniach od 24 do 29 lipca. Natomiast Młodych powyżej 18 roku życia zapraszamy na wyjazd na forum młodych do Altötting, do Niemiec, w dniach od 1 do 7 sierpnia. Szczegóły dotyczące obydwu wyjazdów można znaleźć na stronie Wspólnoty Emmanuel www.emmanuel.info.pl
10. W tym tygodniu: w czwartek 23 czerwca przeniesiona uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, w piątek 24 czerwca uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę 25 czerwca wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
11. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
12. Pomódlmy się za tych, których w ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp.: Elżbietę MIŚKO, Stanisława SZELĄGOWSKIEGO, Halinę SOKOŁOWSKĄ, Andrzeja REJMANA, Jarosława FIRMANTEGO. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

V

Wspólnoty

Sakramenty

Chrzest

Bierzmowanie

Pogrzeb

Eucharystia

Namaszczenie
chorych

Małżeństwo

Zbieramy

na pokrycie kosztów

wymiany nagłośnienia

Zbieramy

na pokrycie kosztów

wymiany nagłośnienia

«Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił».

I przyciągnąwszy łodzie
do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Łk 5,10-11

Galeria