Grupy wsparcia

Grupy wsparcia

odpowiedzialny – ks. Proboszcz

Grupy wsparcia opierają się na założeniu, że ludziom z określonymi problemami najlepiej pomogą w zdrowieniu spotkania z osobami o podobnych trudnościach.

Anonimowi Alkoholicy (AA) – dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu etylowego, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu. Podstawą formacji jest program „Dwunastu kroków AA”.

Spotkania w czwartki w godz. od 18.00 do 19.30

Mitingi są otwarte dla każdego potrzebującego wsparcia.

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) – samopomocowe grupy wsparcia stworzone z myślą o osobach, które dorastały w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie przynajmniej jedno z rodziców było alkoholikiem i nie spełniało swoich podstawowych zadań wobec dziecka. W związku z tym osoby te wykształciły cechy ułatwiające egzystowanie w takiej rodzinie, lecz wydatnie utrudniające życie poza nią.

Dorosłe Dzieci z Rodziny Dysfunkcyjnej (DDD) – tego syndromu doświadczają osoby wychowane w rodzinach, w których rodzice nie wypełniają prawidłowo swoich często podstawowych funkcji, narażając dziecko między innymi na przemoc fizyczną i psychiczną, brak wsparcia oraz uwagi, dorastanie w poczuciu zagrożenia i niepewności czy przejmowania na siebie obowiązków, które w naturalny sposób powinni realizować opiekunowie. Wbrew częstej opinii problem ten nie dotyczy wyłącznie rodzin z problemem alkoholowym. Niestety jest wiele domów, w których bez nadużywania środków psychoaktywnych przez rodzica, rodzina, jako taka nie spełnia podstawowych zadań opiekuńczo wychowawczych.

Spotkania dla DDA i DDD w środy od godz. 19.30 do 21.00

Mitingi są otwarte dla każdego potrzebującego wsparcia.

odpowiedzialny – ks. Proboszcz

Grupy wsparcia opierają się na założeniu, że ludziom z określonymi problemami najlepiej pomogą w zdrowieniu spotkania z osobami o podobnych trudnościach.

Anonimowi Alkoholicy (AA) – dobrowolne, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu etylowego, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu. Podstawą formacji jest program „Dwunastu kroków AA”.

Spotkania w czwartki w godz. od 18.00 do 19.30

Mitingi są otwarte dla każdego potrzebującego wsparcia.

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) – samopomocowe grupy wsparcia stworzone z myślą o osobach, które dorastały w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie przynajmniej jedno z rodziców było alkoholikiem i nie spełniało swoich podstawowych zadań wobec dziecka. W związku z tym osoby te wykształciły cechy ułatwiające egzystowanie w takiej rodzinie, lecz wydatnie utrudniające życie poza nią.

Dorosłe Dzieci z Rodziny Dysfunkcyjnej (DDD) – tego syndromu doświadczają osoby wychowane w rodzinach, w których rodzice nie wypełniają prawidłowo swoich często podstawowych funkcji, narażając dziecko między innymi na przemoc fizyczną i psychiczną, brak wsparcia oraz uwagi, dorastanie w poczuciu zagrożenia i niepewności czy przejmowania na siebie obowiązków, które w naturalny sposób powinni realizować opiekunowie. Wbrew częstej opinii problem ten nie dotyczy wyłącznie rodzin z problemem alkoholowym. Niestety jest wiele domów, w których bez nadużywania środków psychoaktywnych przez rodzica, rodzina, jako taka nie spełnia podstawowych zadań opiekuńczo wychowawczych.

Spotkania dla DDA i DDD w środy od godz. 19.30 do 21.00

Mitingi są otwarte dla każdego potrzebującego wsparcia.