Bierzmowanie

Bierzmowanie

Drodzy Młodzi,

CO TO JEST BIERZMOWANIE?

Bierzmowanie to sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

DLA KOGO?

Przygotowanie do bierzmowania przewidziane jest zasadniczo dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i przebiega w cyklu 2-letnim. Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, regularna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu oraz katechezie szkolnej. Niespełnienie powyższych warunków stawia pod znakiem zapytania zasadność przystępowania do bierzmowania.

!!! ZAPISY NA BIERZMOWANIE DLA UCZNIÓW OBECNYCH KLAS 8-YCH !!!
1. Razem z rodzicami, zapoznaj się z pdfDEKLARACJĄ (pobierz w PDF), wydrukuj, wspólnie ją wypełnijcie i podpiszcie.
2. Jeżeli otrzymałeś chrzest w innej parafii niż na Wrzecionie, udaj się do kancelarii w parafii swojego chrztu i poproś o ŚWIADECTWO CHRZTU.
3. Właściwym miejscem przygotowania do bierzmowania jest parafia gdzie aktualnie mieszkasz, tylko w wyjątkowych sytuacjach można prosić w parafii zamieszkania o ZGODĘ na przygotowanie w naszej parafii.
4. Kandydat przynosi dokumenty osobiście do jednego z księży w godzinach pracy kancelarii parafialnej – od poniedziałku do piątku w godz. 9-10 i 16-17.30. UWAGA! Nieprzekraczalny termin zgłoszeń to 31 października 2021 r. 

PLANOWANY TERMIN BIERZMOWANIA TO WIOSNA 2023 r.

JAK PRZEBIEGA PRZYGOTOWANIE?
Najważniejsze informacje i obowiązki są zawarte w Deklaracji Kandydata. Podczas rozmowy wstępnej otrzymasz indeks kandydata, który będzie potwierdzeniem wywiązywania się z podjętych zobowiązań (cotygodniowa niedzielna Msza Święta, udział w rekolekcjach i nabożeństwach, regularna spowiedź, Komunia Święta, modlitwa) Zawsze gdy przyjdziesz do kościoła na nabożeństwo wpisz we właściwe pole datę i połóż indeks w zakrystii. Podpisany indeks odbierzesz po skończonym nabożeństwie.

TERMINY SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2021/22 DLA UCZNIÓW KLAS 8-YCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI PRZYGOTOWANIE W PAŹDZIERNIKU 2021 r.

 • 17 października (nd) 2021 r. w dolnym kościele godz. 19:00
 • 21 listopada (nd) 2021 r. w dolnym kościele godz. 19:00
 • 19 grudnia (nd) 2021 r. w dolnym kościele godz. 19:00
 • 16 stycznia (nd) 2022 r. w dolnym kościele godz. 19:00
 • 20 lutego (nd) 2022 r. w dolnym kościele godz. 19:00
 • 20 marca (nd) 2022 r. w dolnym kościele godz. 19:00
 • 15 maja (nd) 2022 r. w dolnym kościele godz. 19:00
 • 19 czerwca (nd) 2022 r. w dolnym kościele godz. 19:00

TERMINY SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2021/22 DLA UCZNIÓW KLAS 1-YCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI PRZYGOTOWANIE W PAŹDZIERNIKU 2020 r. 

24.10.21
7.11.21
5.12.21
9.01.22
6.02.22
6.03.22
3.04.22
8.05.22
 
Wszystkie spotkania odbywają się w dolnym kościele bezpośrednio po niedzielnej Mszy Świętej na 18:00 czyli ok. 19:00

 

Drodzy Młodzi,

CO TO JEST BIERZMOWANIE?

Bierzmowanie to sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

DLA KOGO?

Przygotowanie do bierzmowania przewidziane jest zasadniczo dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i przebiega w cyklu 2-letnim. Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, regularna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu oraz katechezie szkolnej. Niespełnienie powyższych warunków stawia pod znakiem zapytania zasadność przystępowania do bierzmowania.

!!! ZAPISY NA BIERZMOWANIE DLA UCZNIÓW OBECNYCH KLAS 8-YCH !!!

1. Razem z rodzicami, zapoznaj się z pdfDEKLARACJĄ (pobierz w PDF), wspólnie ją wypełnijcie i podpiszcie.
2. Jeżeli otrzymałeś chrzest w innej parafii niż na Wrzecionie, udaj się do kancelarii w parafii swojego chrztu i poproś o ŚWIADECTWO CHRZTU.
3. Właściwym miejscem przygotowania do bierzmowania jest parafia gdzie aktualnie mieszkasz, tylko w wyjątkowych sytuacjach można prosić w parafii zamieszkania o ZGODĘ na przygotowanie w naszej parafii.
4. Kandydat przynosi dokumenty osobiście do jednego z księży w godzinach pracy kancelarii parafialnej – od poniedziałku do piątku w godz. 9-10 i 16-17.30. UWAGA! Nieprzekraczalny termin zgłoszeń to 31 października 2021 r. 

PLANOWANY TERMIN BIERZMOWANIA TO WIOSNA 2023 r.

JAK PRZEBIEGA PRZYGOTOWANIE?
Najważniejsze informacje i obowiązki są zawarte w Deklaracji Kandydata. Podczas rozmowy wstępnej otrzymasz indeks kandydata, który będzie potwierdzeniem wywiązywania się z podjętych zobowiązań (cotygodniowa niedzielna Msza Święta, udział w rekolekcjach i nabożeństwach, regularna spowiedź, Komunia Święta, modlitwa) Zawsze gdy przyjdziesz do kościoła na nabożeństwo wpisz we właściwe pole datę i połóż indeks w zakrystii. Podpisany indeks odbierzesz po skończonym nabożeństwie.

TERMINY SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2021/22 DLA UCZNIÓW KLAS 8-YCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI PRZYGOTOWANIE W PAŹDZIERNIKU 2021 r.

 • 17 października (nd) 2021 r. w dolnym kościele godz. 19:00
 • 21 listopada (nd) 2021 r. w dolnym kościele godz. 19:00
 • 19 grudnia (nd) 2021 r. w dolnym kościele godz. 19:00
 • 16 stycznia (nd) 2022 r. w dolnym kościele godz. 19:00
 • 20 lutego (nd) 2022 r. w dolnym kościele godz. 19:00
 • 20 marca (nd) 2022 r. w dolnym kościele godz. 19:00
 • 15 maja (nd) 2022 r. w dolnym kościele godz. 19:00
 • 19 czerwca (nd) 2022 r. w dolnym kościele godz. 19:00

TERMINY SPOTKAŃ W ROKU SZKOLNYM 2021/22 DLA UCZNIÓW KLAS 1-YCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRZY ROZPOCZĘLI PRZYGOTOWANIE W PAŹDZIERNIKU 2020 r. 

24.10.21
7.11.21
5.12.21
9.01.22
6.02.22
6.03.22
3.04.22
8.05.22
 
Wszystkie spotkania odbywają się w dolnym kościele bezpośrednio po niedzielnej Mszy Świętej na 18:00 czyli ok. 19:00