Chrzest

Chrzest

„Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony”. (KKK 1246)

„Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego”. (KKK 1257)

W naszym kościele sakrament chrztu udzielany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 13.00.

Zgłoszenie

Dziecko do chrztu powinno zostać zgłoszone na ok. 2 tygodnie przed planowaną datą chrztu w kancelarii parafialnej. Zgłosić dziecko do chrztu mogą wyłącznie jego rodzice (lub prawni opiekunowie), którzy powinni przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

Dokumenty

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, dopuszczające ich do godności ojca chrzestnego, czy matki chrzestnej
 • w przypadku osób spoza Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie – zgodę własnego proboszcza (według aktualnego zamieszkania) na chrzest dziecka poza parafią

Do spisania aktu chrztu niezbędne są następujące dane:

 • rodziców dziecka oraz datę oraz parafię zawarcia sakramentu małżeństwa
 • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

Kto może być rodzicem chrzestnym?

 • osoba wyznania rzymsko-katolickiego
 • osoba bierzmowana (powyżej 16 lat)
 • dająca świadectwo życia chrześcijańskiego – sakramentalnego

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi:

 • osoby nie ochrzczone
 • osoby niepraktykujące
 • osoby bez bierzmowania
 • osoby żyjące w związku niesakramentalnym, lub bez żadnego związku (konkubinat)

Rodzice chrzestni powinni być starannie wybrani, przede wszystkim pod kątem ich świadectwa życia chrześcijańskiego, aprobaty dla nauczania Kościoła i więzi ze wspólnotą wierzących (por. KPK Kan. 847 §1 3°).

Co należy przygotować i przynieść na chrzest dziecka?

 • białą szatę
 • świecę (gromnicę)
 • zaświadczenia o odbytej spowiedzi (rodziców i chrzestnych)

Dodatkowe uwagi:

W przypadku prośby o chrzest dziecka ze związku nie sakramentalnego, wymagana jest rozmowa z kapłanem oraz ewentualnie podpisanie zobowiązania rodziców dziecka o katolickim wychowaniu dziecka.

Zaświadczenie od rodzica chrzestnego należy dostarczyć w terminie jaki jest możliwy (nawet przed samym chrztem), jest ono jednak koniecznym warunkiem dopuszczenia do funkcji chrzestnego.

Przygotowanie rodziców i chrzestnych przed chrztem odbywa się w piątek przed niedzielą chrztu o godz. 19.00 w domu parafialnym (wejście przez kancelarię).

„Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek, jeszcze nie ochrzczony”. (KKK 1246)

„Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego”. (KKK 1257)

W naszym kościele sakrament chrztu udzielany jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 13.00.

Zgłoszenie

Dziecko do chrztu powinno zostać zgłoszone na ok. 2 tygodnie przed planowaną datą chrztu w kancelarii parafialnej. Zgłosić dziecko do chrztu mogą wyłącznie jego rodzice (lub prawni opiekunowie), którzy powinni przynieść do kancelarii następujące dokumenty:

Dokumenty

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, dopuszczające ich do godności ojca chrzestnego, czy matki chrzestnej
 • w przypadku osób spoza Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie – zgodę własnego proboszcza (według aktualnego zamieszkania) na chrzest dziecka poza parafią

Do spisania aktu chrztu niezbędne są następujące dane:

 • rodziców dziecka oraz datę oraz parafię zawarcia sakramentu małżeństwa
 • dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)

Kto może być rodzicem chrzestnym?

 • osoba wyznania rzymsko-katolickiego
 • osoba bierzmowana (powyżej 16 lat)
 • dająca świadectwo życia chrześcijańskiego – sakramentalnego

Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi:

 • osoby nie ochrzczone
 • osoby niepraktykujące
 • osoby bez bierzmowania
 • osoby żyjące w związku niesakramentalnym, lub bez żadnego związku (konkubinat)

Rodzice chrzestni powinni być starannie wybrani, przede wszystkim pod kątem ich świadectwa życia chrześcijańskiego, aprobaty dla nauczania Kościoła i więzi ze wspólnotą wierzących (por. KPK Kan. 847 §1 3°).

Co należy przygotować i przynieść na chrzest dziecka?

 • białą szatę
 • świecę (gromnicę)
 • zaświadczenia o odbytej spowiedzi (rodziców i chrzestnych)

Dodatkowe uwagi:

W przypadku prośby o chrzest dziecka ze związku nie sakramentalnego, wymagana jest rozmowa z kapłanem oraz ewentualnie podpisanie zobowiązania rodziców dziecka o katolickim wychowaniu dziecka.

Zaświadczenie od rodzica chrzestnego należy dostarczyć w terminie jaki jest możliwy (nawet przed samym chrztem), jest ono jednak koniecznym warunkiem dopuszczenia do funkcji chrzestnego.

Przygotowanie rodziców i chrzestnych przed chrztem odbywa się w piątek przed niedzielą chrztu o godz. 19.00 w domu parafialnym (wejście przez kancelarię).