Duszpasterze

Duszpasterze

ks. prałat dr Marek SZYMULA
proboszcz@parafia-wrzeciono.mkw.pl
tel. (022) 865 23 47
we wtorki 16-17:30, środy 16.00-17.30 oraz w piątki

Proboszcz parafii od 8 września 2017 roku. Opiekun Parafialnego Zespołu Caritas, Akcji Katolickiej, Żywego Różańca, Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, Straży Iskry Miłosierdzia, Wspólnoty Krwi Chrystusa, Grupy Santo Subito, Grup wsparcia AA/DDA/DDD. Wykładowca teologii duchowości na Akademii Katolickiej w Warszawie. W niedziele najczęściej odprawia Mszę Świętą z obrzędem Chrztu Św. o godz. 13:00


ks. Wojciech SZYCHOWSKI
szychowski.poczta@gmail.com

tel. (022) 865 23 44
dyżuruje w kancelarii we wtorki 9-10 oraz we czwartki

Wikariusz od 2018 roku. Opiekun Wspólnoty „do Tańca i do Różańca” , Rycerzy Jana Pawła II, Wspólnoty ojców, Wspólnoty szafarzy Komunii św.. Przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania. ks. Wojciech jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 273. Pracuje również jako psycholog i psychoterapeuta przy Poradni DEWAJTIS. Wcześniej pracował między innymi jako neuropsycholog i nauczyciel akademicki. W niedziele najczęściej odprawia Mszę Świętą dla młodzieży o godz. 18.00


ks. Wojciech KASPRZYK
kasprzykwojciechh@gmail.com
dyżuruje w kancelarii w poniedziałki oraz środy 9-10

Wikariusz od 2020 roku. Opiekun wspólnoty dziecięcej “Beniamin”, wspólnoty “Matek Czwartkowych”, wspólnoty małżeństw Domowego Kościoła. W parafii odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii św. oraz młodzieży do Bierzmowania. Jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 263. W niedziele najczęściej odprawia Mszę Świętą dla rodziców z dziećmi o godzinie 11:30.


ks. Wojciech JANYGA
w.janyga@gmail.com

Rezydent w parafii od 2018 roku. Opiekuje się duszpasterstwem akademickim, grupą dla nastolatków „Wypłyń na głębię”. Jest członkiem Wspólnoty Emmanuel. W niedziele najczęściej odprawia Mszę Świętą dla studentów o 20:00.


Pomagają w parafii:

ksiądz kanonik Marek RYMUZA

ksiądz prałat prof. dr hab. Józef GRZYWACZEWSKI

ksiądz prałat prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI

ksiądz prałat prof. dr hab. Piotr MAZURKIEWICZ

Posługiwali u nas:


† ks. Stanisław Warzeszak (1958-2017)

 


† ks. Marian Prus (1937-2019)

 

 


ks. prałat dr Marek SZYMULA
proboszcz@parafia-wrzeciono.mkw.pl
tel. (022) 865 23 47
we wtorki 16.00-17.30, środy 16.00-17.30 oraz piątki.

Proboszcz parafii od 8 września 2017 roku. Opiekun Parafialnego Zespołu Caritas, Akcji Katolickiej, Żywego Różańca, Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, Straży Iskry Miłosierdzia, Wspólnoty Krwi Chrystusa, Grupy Santo Subito, Grup wsparcia AA/DDA/DDD. Wykładowca teologii duchowości na Akademii Katolickiej w Warszawie. W niedziele najczęściej odprawia Mszę Świętą z obrzędem Chrztu Św. o godz. 13:00


ks. Wojciech SZYCHOWSKI
szychowski.poczta@gmail.com

tel. (022) 865 23 44
dyżuruje w kancelarii we wtorki 9-10 oraz we czwartki

Wikariusz od 2018 roku. Opiekun Wspólnoty „do Tańca i do Różańca” , Rycerzy Jana Pawła II, Wspólnoty ojców, Wspólnoty szafarzy Komunii św.. Przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania. ks. Wojciech jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 273. Pracuje również jako psycholog i psychoterapeuta przy Poradni DEWAJTIS. Wcześniej pracował między innymi jako neuropsycholog i nauczyciel akademicki. W niedziele najczęściej odprawia Mszę Świętą dla młodzieży o godz. 18.00


ks. Wojciech KASPRZYK
kasprzykwojciechh@gmail.com
dyżuruje w kancelarii w poniedziałki

Wikariusz od 2020 roku. Opiekun wspólnoty dziecięcej “Beniamin”, wspólnoty “Matek Czwartkowych” oraz wspólnoty małżeństw Domowego Kościoła. W parafii odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii św. oraz młodzieży do Bierzmowania. Jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 263. W niedziele najczęściej odprawia Mszę Świętą dla rodziców z dziećmi o godzinie 11:30.


ks. Wojciech JANYGA
w.janyga@gmail.com

Rezydent w parafii od 2018 roku. Opiekuje się duszpasterstwem akademickim, grupą dla nastolatków „Wypłyń na głębię”. Jest członkiem Wspólnoty Emmanuel. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę Świętą dla studentów o 20:00.


Pomagają w parafii:

ksiądz kanonik Marek RYMUZA

ksiądz prałat prof. dr hab. Józef GRZYWACZEWSKI

ksiądz prałat prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI

ksiądz prałat prof. dr hab. Piotr MAZURKIEWICZ


† ks. Stanisław Warzeszak (1958-2017)

 


† ks. Marian Prus (1937-2019)