Duszpasterze

Duszpasterze

ks. prałat dr Marek SZYMULA
proboszcz@parafia-wrzeciono.mkw.pl
tel. (022) 865 23 47
we wtorki od 16.00-17.30 oraz środy 9.00-10.00 i 16.00-17.30

Proboszcz parafii od 8 września 2017 roku. Opiekun Parafialnego Zespołu Caritas, Akcji Katolickiej, Żywego Różańca, Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, Straży Iskry Miłosierdzia, Wspólnoty Krwi Chrystusa, Grupy Santo Subito, Grup wsparcia AA/DDA/DDD. Wykładowca teologii duchowości na Akademii Katolickiej w Warszawie.


ks. Wojciech SZYCHOWSKI
szychowski.poczta@gmail.com

tel. (022) 865 23 44
dyżuruje w kancelarii we czwartki

Wikariusz od 2018 roku. Opiekun Wspólnoty „do Tańca i do Różańca” , Rycerzy Jana Pawła II, Wspólnoty ojców, Wspólnoty szafarzy Komunii św.. Przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania. ks. Wojciech jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 273. Pracuje również jako psycholog i psychoterapeuta przy Poradni DEWAJTIS. Wcześniej pracował między innymi jako neuropsycholog i nauczyciel akademicki. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę Świętą dla młodzieży o godz. 18.00


ks. Tomasz RÓŻACKI
rozacki.tomasz@gmail.com
dyżuruje w kancelarii w piątki

Wikariusz od 2019 roku. Przeznaczony do służby w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. W parafii opiekuje się wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym, Żywym Różańcem Rodzin, Wspólnotą Matek Czwartkowych. Odpowiedzialny za sakrament chrztu świętego. Katecheta w Szkole Podstawowej nr 247. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę Świętą o godzinie 13.00.


ks. Wojciech KASPRZYK
kasprzykwojciechh@gmail.com
dyżuruje w kancelarii w poniedziałki

Wikariusz od 2020 roku. Opiekun wspólnot Ministrantów, Lektorów oraz Domowego Kościoła. W parafii odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii św. oraz młodzieży do Bierzmowania. Jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 263. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę Świętą dla rodziców z dziećmi o godzinie 11:30.


ks. Wojciech JANYGA
w.janyga@gmail.com

Rezydent w parafii od 2018 roku. Opiekuje się duszpasterstwem akademickim, grupą dla nastolatków „Wypłyń na głębię”. Jest członkiem Wspólnoty Emmanuel. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę Świętą dla studentów o 20:00.


Pomagają w parafii:

ksiądz kanonik Marek RYMUZA

ksiądz prałat prof. dr hab. Józef GRZYWACZEWSKI

ksiądz prałat prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI

ksiądz prałat prof. dr hab. Piotr MAZURKIEWICZ

Posługiwali u nas:


† ks. Stanisław Warzeszak (1958-2017)

 


† ks. Marian Prus (1937-2019)

 

 


ks. prałat dr Marek SZYMULA
proboszcz@parafia-wrzeciono.mkw.pl
tel. (022) 865 23 47
we wtorki od 16.00-17.30 oraz środy 9.00-10.00 i 16.00-17.30

Proboszcz parafii od 8 września 2017 roku. Opiekun Parafialnego Zespołu Caritas, Akcji Katolickiej, Żywego Różańca, Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, Straży Iskry Miłosierdzia, Wspólnoty Krwi Chrystusa, Grupy Santo Subito, Grup wsparcia AA/DDA/DDD. Wykładowca teologii duchowości na Akademii Katolickiej w Warszawie.


ks. Wojciech SZYCHOWSKI
szychowski.poczta@gmail.com

tel. (022) 865 23 44
dyżuruje w kancelarii we czwartki

Wikariusz od 2018 roku. Opiekun Wspólnoty „do Tańca i do Różańca” , Rycerzy Jana Pawła II, Wspólnoty ojców, Wspólnoty szafarzy Komunii św.. Przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania. ks. Wojciech jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 273. Pracuje również jako psycholog i psychoterapeuta przy Poradni DEWAJTIS. Wcześniej pracował między innymi jako neuropsycholog i nauczyciel akademicki. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę Świętą dla młodzieży o godz. 18.00


ks. Tomasz RÓŻACKI
rozacki.tomasz@gmail.com
dyżuruje w kancelarii w piątki

Wikariusz od 2019 roku. Przeznaczony do służby w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. W parafii opiekuje się wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym, Żywym Różańcem Rodzin, Wspólnotą Matek Czwartkowych. Odpowiedzialny za sakrament chrztu świętego. Katecheta w Szkole Podstawowej nr 247. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę Świętą o godzinie 13.00.


ks. ks. Wojciech KASPRZYK
kasprzykwojciechh@gmail.com
dyżuruje w kancelarii w poniedziałki

Wikariusz od 2020 roku. Opiekun wspólnot Ministrantów, Lektorów oraz Domowego Kościoła. W parafii odpowiedzialny za przygotowanie dzieci do I Komunii św. oraz młodzieży do Bierzmowania. Jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 263. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę Świętą dla rodziców z dziećmi o godzinie 11:30.


ks. Wojciech JANYGA
w.janyga@gmail.com

Rezydent w parafii od 2018 roku. Opiekuje się duszpasterstwem akademickim, grupą dla nastolatków „Wypłyń na głębię”. Jest członkiem Wspólnoty Emmanuel. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę Świętą dla studentów o 20:00.


Pomagają w parafii:

ksiądz kanonik Marek RYMUZA

ksiądz prałat prof. dr hab. Józef GRZYWACZEWSKI

ksiądz prałat prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI

ksiądz prałat prof. dr hab. Piotr MAZURKIEWICZ


† ks. Stanisław Warzeszak (1958-2017)

 


† ks. Marian Prus (1937-2019)