Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

odpowiedzialny – ks. Proboszcz

spotkania – pierwsza niedziela miesiąca, godz. 16:30

Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Misją ŻR jest systematyczna, codzienna modlitwa różańcowa podejmowana przez grupę zwaną RÓŻĄ. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji różańca przez Jana Pawła II – 20 osób. Członkowie ŻR włączają się w odmawianie różańca głównie podczas nabożeństw październikowych, nabożeństw fatimskich, różańca niedzielnego po nieszporach. W pierwsze niedziele miesiąca i inne uroczystości roku kościelnego odpowiadają za asystę liturgiczną podczas procesji eucharystycznych.

odpowiedzialny – ks. Proboszcz

spotkania – pierwsza niedziela miesiąca, godz. 16:30

Żywy Różaniec to międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Misją ŻR jest systematyczna, codzienna modlitwa różańcowa podejmowana przez grupę zwaną RÓŻĄ. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji różańca przez Jana Pawła II – 20 osób. Członkowie ŻR włączają się w odmawianie różańca głównie podczas nabożeństw październikowych, nabożeństw fatimskich, różańca niedzielnego po nieszporach. W pierwsze niedziele miesiąca i inne uroczystości roku kościelnego odpowiadają za asystę liturgiczną podczas procesji eucharystycznych.