PLENEROWA EDUKACJA RODZINNA
w Ogrodzie Maryi
„Błogosławiąca Komunikacja. Kroki ku Relacji”
wg metody Marshalla Rosenberga
„Porozumienie bez Przemocy”

CEL
Kształtowanie umiejętności komunikacji, służącej wzajemnemu zrozumieniu, budowaniu
więzi w relacjach, rodzinie.
Budzenie świadomości, że poprzez komunikację możemy wzmacniać – błogosławić
drugiemu człowiekowi i naszej relacji z nim, lub osłabiać – złorzeczyć.
Integracja rodziny, rodziców i dzieci.
PROGRAM
Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących rozpoznawania i nazywania
4 kroków w komunikacji międzyludzkiej, prowadzących do zrozumienie siebie
i drugiego człowieka, do porozumienia: 1. opis faktów, spostrzeżeń; 2. wyrażanie emocji,
uczuć; 3. określanie potrzeb, wartości; 4. formułowanie próśb.
Do przedstawienia tych kroków wykorzystana będzie układanka, wycinanka „Wzmacniaki –
kroki ku relacji”.
ODBIORCY
Osoby zainteresowane poznaniem tych kroków i czynnym uczestnictwem w ćwiczeniach,
a szczególnie rodzice z dziećmi w wieku szkolnym. Prosimy, w miarę możliwości, o zabranie
przyborów: papier kolorowy, nożyczki, klej lub masa klejąca, flamastry, kredki. Czegoś do
pisania i do siedzenia.
MIEJSCE
Ogród Maryi w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Warszawie ul. Przy Agorze 9.
CZAS
4 spotkania w kolejne niedziele maja: 8, 15, 22, 29/2022, w godzinach 15.00 – 17.00
KOSZT
Wstęp wolny, opłata dobrowolna. Prośba o wypełnienie ewaluacji na koniec cyklu zajęć.
PROWADZENIE
„Błogosławiąca Komunikacja. RabbuniMM”. Mira Kępka z wolontariuszami.
INFORMACJE
warsztaty@blogoslawiacakomunikacja.pl tel. 798 098 204

Serdecznie zapraszamy!