Straż iskry miłosierdzia

Straż iskry miłosierdzia

odpowiedzialny – ks. Proboszcz

Kaplica adoracji otwarta od 6.00 do 22.00

Obecnie z racji pandemii adoracja odbywa się w kościele górnym od 8.00 do 18.00 (prócz sobót i niedziel)

Stanowi duchową wspólnotę tych, którzy podejmują godzinną adorację raz w tygodniu lub codziennie w Oratorium „Iskra Miłosierdzia”. To oratorium zostało ustanowione przez Kardynała Kazimierza Nycza odpowiednim dekretem z dnia 27 maja 2014 r. i poświęcone przez bpa Tadeusza Pikusa w dniu 18 maja tego roku. Projekt wnętrza zrealizował Krzysztof Janowicz z okolic Poznania. Od 26 maja 2014 r. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się każdego dnia w godzinach 6.00-22.00.

Straż Iskry Miłosierdzia stawia sobie potrójny cel:

1. Najpierw chodzi o podtrzymywanie Iskry Miłosierdzia, którą w dniu 12 kwietnia 2014 r. przekazał naszej parafii bp Rafał Markowski. Iskra została przyniesiona z krakowskich Łagiewnik i przekazana parafianom w dniu kanonizacji Ojca św. Jana Pawła II. Zgodnie z zapowiedzią Jezusa Miłosiernego, przekazanego siostrze Faustynie Kowalskiej, z Polski wyjdzie Iskra, która przygotuje świat na przyjście Zbawiciela. Podtrzymywanie tej Iskry zostało powierzone nam w Polsce, dlatego wierzący Polacy powinni okazać się dyspozycyjni dla wypełnienia Chrystusowej zapowiedzi. Modlitwa adoracyjna jest formą czuwania i podtrzymywania Iskry Miłosierdzia.

2. Adoracja powinna służyć pogłębieniu modlitwy chrześcijańskiej i prowadzić do życia kontemplacyjnego. Oratorium stanowi miejsce bardzo osobistej prywatnej modlitwy z przestrzeganiem całkowitej ciszy. Wyjątek stanowi wspólne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.

3. Oratorium „Iskra Miłosierdzia” stanowi dla parafii centrum życia duchowego. W nim bije serce parafii. Dla wielu, utrudzonych całodzienną pracą i pełnieniem odpowiedzialnych funkcji domowych i zawodowych, może być swoistą pustelnią, gdzie można dostąpić odpoczynku duchowego, psychicznego i fizycznego. W tym miejscu wypraszamy łaskę nawrócenia dla naszych

parafian, modlimy się o odnowę duchową i moralną mieszkańców osiedla. Dziękujemy za otrzymane łaski, wypraszamy opiekę Bożą nad naszymi rodzinami, naszą Ojczyzną i Kościołem w Polsce.

odpowiedzialny – ks. Proboszcz

Kaplica adoracji otwarta od 6.00 do 22.00

Obecnie z racji pandemii adoracja odbywa się w kościele górnym od 8.00 do 18.00 (prócz sobót i niedziel)

Stanowi duchową wspólnotę tych, którzy podejmują godzinną adorację raz w tygodniu lub codziennie w Oratorium „Iskra Miłosierdzia”. To oratorium zostało ustanowione przez Kardynała Kazimierza Nycza odpowiednim dekretem z dnia 27 maja 2014 r. i poświęcone przez bpa Tadeusza Pikusa w dniu 18 maja tego roku. Projekt wnętrza zrealizował Krzysztof Janowicz z okolic Poznania. Od 26 maja 2014 r. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się każdego dnia w godzinach 6.00-22.00.

Straż Iskry Miłosierdzia stawia sobie potrójny cel:

1. Najpierw chodzi o podtrzymywanie Iskry Miłosierdzia, którą w dniu 12 kwietnia 2014 r. przekazał naszej parafii bp Rafał Markowski. Iskra została przyniesiona z krakowskich Łagiewnik i przekazana parafianom w dniu kanonizacji Ojca św. Jana Pawła II. Zgodnie z zapowiedzią Jezusa Miłosiernego, przekazanego siostrze Faustynie Kowalskiej, z Polski wyjdzie Iskra, która przygotuje świat na przyjście Zbawiciela. Podtrzymywanie tej Iskry zostało powierzone nam w Polsce, dlatego wierzący Polacy powinni okazać się dyspozycyjni dla wypełnienia Chrystusowej zapowiedzi. Modlitwa adoracyjna jest formą czuwania i podtrzymywania Iskry Miłosierdzia.

2. Adoracja powinna służyć pogłębieniu modlitwy chrześcijańskiej i prowadzić do życia kontemplacyjnego. Oratorium stanowi miejsce bardzo osobistej prywatnej modlitwy z przestrzeganiem całkowitej ciszy. Wyjątek stanowi wspólne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.

3. Oratorium „Iskra Miłosierdzia” stanowi dla parafii centrum życia duchowego. W nim bije serce parafii. Dla wielu, utrudzonych całodzienną pracą i pełnieniem odpowiedzialnych funkcji domowych i zawodowych, może być swoistą pustelnią, gdzie można dostąpić odpoczynku duchowego, psychicznego i fizycznego. W tym miejscu wypraszamy łaskę nawrócenia dla naszych

parafian, modlimy się o odnowę duchową i moralną mieszkańców osiedla. Dziękujemy za otrzymane łaski, wypraszamy opiekę Bożą nad naszymi rodzinami, naszą Ojczyzną i Kościołem w Polsce.