Żywy różaniec rodzin

Żywy różaniec rodzin

odpowiedzialny – ks. Tomasz Różacki spotkania – pierwsza niedziela miesiąca, godz. 11.30

W naszej parafii funkcjonuje 7 Róż Żywego Różańca Rodzin. Osoby przynależące do tych wspólnot to z reguły matki, ojcowie, babcie i dziadkowie, którzy podejmują specjalną modlitwę w intencji swoich dzieci i wnuków. W każdą niedzielę o godz. 11.30 spotykamy się w kościele na zmianach i przydziałach tajemnic różańcowych na najbliższy miesiąc. Modlimy się dziesiątką różańca i rozchodzimy się z kapłańskim błogosławieństwem do naszych codziennych rodzinnych obowiązków

odpowiedzialny – ks. Tomasz Różacki spotkania – pierwsza niedziela miesiąca, godz. 11.30

W naszej parafii funkcjonuje 7 Róż Żywego Różańca Rodzin. Osoby przynależące do tych wspólnot to z reguły matki, ojcowie, babcie i dziadkowie, którzy podejmują specjalną modlitwę w intencji swoich dzieci i wnuków. W każdą niedzielę o godz. 11.30 spotykamy się w kościele na zmianach i przydziałach tajemnic różańcowych na najbliższy miesiąc. Modlimy się dziesiątką różańca i rozchodzimy się z kapłańskim błogosławieństwem do naszych codziennych rodzinnych obowiązków