Misja Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

Misja Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

odpowiedzialny – ks. Proboszcz

spotkania – druga sobota miesiąca, godz. 15:00

Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest misją modlitwy za kapłanów i osoby konsekrowane, za które podejmowana jest osobista, ukryta ofiara i codzienna modlitwa. Podczas spotkań odmawiana jest modlitwa brewiarzowa i podejmowana jest formacja w duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus przez wysłuchanie tematycznej konferencji. Spotkania mają przyczynić się do poznania i za łaską Bożą wejścia na „małą drogę dziecięctwa duchowego” czego owocem jest stawanie się w życiu codziennym „ukrytym ogniem miłości”. W kwietniu 2009 r. gościem w naszej parafii był założyciel Misji św. Teresy – ks. Bruno Therenin z Francji.

odpowiedzialny – ks. Proboszcz

spotkania – druga sobota miesiąca, godz. 15:00

Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest misją modlitwy za kapłanów i osoby konsekrowane, za które podejmowana jest osobista, ukryta ofiara i codzienna modlitwa. Podczas spotkań odmawiana jest modlitwa brewiarzowa i podejmowana jest formacja w duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus przez wysłuchanie tematycznej konferencji. Spotkania mają przyczynić się do poznania i za łaską Bożą wejścia na „małą drogę dziecięctwa duchowego” czego owocem jest stawanie się w życiu codziennym „ukrytym ogniem miłości”. W kwietniu 2009 r. gościem w naszej parafii był założyciel Misji św. Teresy – ks. Bruno Therenin z Francji.