Kościół Domowy dla małżeństw

Kościół Domowy dla małżeństw

odpowiedzialny – ks. Wojciech Kasprzyk spotkania – raz w miesiącu w określonym wspólnie terminie.

Krąg tworzy 4-7 małżeństw pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

W naszej parafii działa kilka kręgów rodzin Domowego Kościoła, spotykających się raz w miesiącu na modlitwę i rozmowę.

Małżeństwa, które chciałyby tworzyć kolejną grupę zapraszamy do kontaktu z księdzem Wojciechem. Głównym celem kręgów jest wzajemna pomoc i ubogacanie w myśl słów z encykliki papieża Pawła VI – „Równi usługują równym” (Humane vitae, 26).


 
 Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Konieczne jest więc uczestnictwo każdego małżeństwa w comiesięcznych spotkaniach kręgu.

W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji, krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym „laboratorium” duchowości małżeńskiej.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego (źródło: Zasady Domowego Kościoła).

Informacje u opiekuna grup księdza Wojciecha Kasprzyka.

odpowiedzialny – ks. Wojciech Kasprzyk spotkania – raz w miesiącu w określonym wspólnie terminie.

Krąg tworzy 4-7 małżeństw pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

W naszej parafii działa kilka kręgów rodzin Domowego Kościoła, spotykających się raz w miesiącu na modlitwę i rozmowę.

Małżeństwa, które chciałyby tworzyć kolejną grupę zapraszamy do kontaktu z księdzem Wojciechem. Głównym celem kręgów jest wzajemna pomoc i ubogacanie w myśl słów z encykliki papieża Pawła VI – „Równi usługują równym” (Humane vitae, 26).


 
 Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Konieczne jest więc uczestnictwo każdego małżeństwa w comiesięcznych spotkaniach kręgu.

W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji, krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym „laboratorium” duchowości małżeńskiej.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego (źródło: Zasady Domowego Kościoła).

Informacje u opiekuna grup księdza Wojciecha Kasprzyka.