Grupa Santo Subito

Grupa Santo Subito

odpowiedzialny – ks. Proboszcz

spotkania – II sobota miesiąca, godz. 16:00

Grupa ma na celu pogłębianie wiedzy związanej z nauczaniem św. Jana Pawła II. Podczas spotkań omawiane są wybrane teksty nauczania papieskiego, które są wcześniej wybrane i na kolejne spotkanie przygotowane przez uczestników. Dyskusja na wybrany temat ma swoje odniesienie do współczesnego życia i własnych doświadczeń uczestników. W ramach działalności Grupy odbyły się wyjazdy do Wadowic i Gietrzwałdu. Pielęgnowana jest pamięć o rocznicach związanych z życiem i działalnością św. Jana Pawła II.

Do udziału w spotkaniach zaproszeni są wszyscy, komu był bliski nasz Rodak ze stolicy piotrowej i kto chciałby lepiej zapoznać się z Jego słowem…

odpowiedzialny – ks. Proboszcz

spotkania – II sobota miesiąca, godz. 16:00

Grupa ma na celu pogłębianie wiedzy związanej z nauczaniem św. Jana Pawła II. Podczas spotkań omawiane są wybrane teksty nauczania papieskiego, które są wcześniej wybrane i na kolejne spotkanie przygotowane przez uczestników. Dyskusja na wybrany temat ma swoje odniesienie do współczesnego życia i własnych doświadczeń uczestników. W ramach działalności Grupy odbyły się wyjazdy do Wadowic i Gietrzwałdu. Pielęgnowana jest pamięć o rocznicach związanych z życiem i działalnością św. Jana Pawła II.

Do udziału w spotkaniach zaproszeni są wszyscy, komu był bliski nasz Rodak ze stolicy piotrowej i kto chciałby lepiej zapoznać się z Jego słowem…