BŁOGOSŁAWIĄCA KOMUNIKACJA

kroki ku relacji

„Wiedzcie, że w dniu sądu ludzie zdadzą sprawę z każdego niepotrzebnie wypowiedzianego słowa. Bo właśnie na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony.” (Mt 12,36-37)

„Błogosławieni, którzy zabiegają o pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.” (Mt 5,9)

Serdecznie zapraszamy na kurs na Wrzecionie :

KURS UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH, KOMUNIKACYJNYCH

BŁOGOSŁAWIACA KOMUNIKACJA

KROKI KU RELACJI

TERMIN: Poniedziałki w godz. 17.30 – 20.00  – 10 spotkań
od 16 października do 18 grudnia 2023

TREŚCI warsztatów obejmują omówienie i ćwiczenia dotyczące:

  • Określanie uczuć i potrzeb, wyrażania ich w dialogu – komunikacja empatyczna.
  • Sposoby zachęcania do współpracy. Technika FU/PO. Komunikaty, które osłabiają.
  • Umiejętność formułowania opisu zdarzeń, faktów, zamiast używania ocen.
  • Aktywne słuchanie, parafraza, język „ja”, język „ty”, mowa ciała.
  • Stawianie granic, asertywność, „miękka” odmowa.
  • Wyrażanie uznania, pochwała opisowa.
  • Wyrażanie wdzięczności. Formułowanie próśb.
  • Konsekwencje, zadośćuczynienie zamiast kar.
  • Wspieranie wielostronnego  rozwoju, bez etykiet, „łatek”.
  • Budowanie poczucia własnej wartości, samodzielności.

Wypowiadane przez nas słowa mogą mieć moc błogosławieństwa albo moc złorzeczenia, przekleństwa – o czym jest mowa w naukach teologicznych i biblijnych. Poprzez to, jak się komunikujemy możemy kogoś, a także relacje z tą osobą –  wzmacniać albo osłabiać. Zależy to od naszego nastawienia, intencji i stylu komunikacji, jakim się posługujemy. „Łaska buduje na naturze”, a tę naturę możemy kształtować również poprzez naukę dobrej psychologii komunikacji międzyludzkiej.

MIEJSCE:
Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie w Warszawie, ul. Przy Agorze 9,  salka w domu parafialnym

Opłata dobrowolna.

INFORMACJE I ZAPISY

Mira Kępka

tel. 798 098 204

warsztaty@blogoslawiacakomunikacja.pl

PROGRAM KURSÓW „BŁOGOSŁAWIĄCA KOMUNIKACJA- kroki ku relacji”

Program oparty na metodzie psychologiczno – pedagogicznej A. Faber i E. Mazlish Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, z elementami wiedzy „Porozumienia Bez Przemocy” M. Rosenberga. Pogłębiony o wiedzę teologiczną na temat chrześcijańskiego wymiaru komunikacji międzyludzkiej, przekazywaną w naukach głoszonych przez ks. Z. Wądrzyka, o. . Witko, ks. K. Grzywocza i innych. Zapraszam serdecznie do udziału rodziców, wychowawców oraz inne osoby zainteresowane.

 

NAJWIĘKSZA POMOC W KOMUNIKACJI

W komunikacji międzyludzkiej bardzo ważna jest świadomość, że nawet z najlepszymi intencjami, wyrażając się jak najbardziej poprawnie z punktu widzenia psychologii, czyli wkładając w komunikację całe swoje serce i umiejętności, możemy napotkać mur nie do przebycia ze strony osoby, z którą chce się nawiązać porozumienie.
Może ona nie chcieć rozmawiać, albo atakuje nas lub siebie słowami – krytycznymi, oskarżającymi, oceniającymi, uogólnieniami. Możemy mieć cierpliwość i umiejętności, aby pomóc tej osobie przetłumaczyć jej oceniające, agresywne w wymowie komunikaty na język uczuć i potrzeb, tak jak tego uczy między innymi „Porozumienie bez Przemocy”.
Jednak i to może okazać się niewystarczające, gdy ta osoba nie chce nas słuchać, podejrzewa o manipulację, złe intencje, nie jest w stanie wejść w szczery dialog, zamyka się przed nami. Różne mogą być tego przyczyny, natury psychologicznej i/lub duchowej.
To jest sytuacja, która może powodować przykre uczucia, ból emocjonalny, sytuacja w której warto zaprosić Boga do tej relacji. Człowiek wierzący wie, że jego kontrola i moc sprawcza jest ograniczona. Powierzając, w poczuciu bezsilności, siebie i swoją relację z drugim człowiekiem Bogu, otwiera się na Jego działanie, na Moc z wysoka, łaskę, która wspiera, daje nowe siły, przemienia serca, sytuacje, powoduje zbiegi okoliczności, a niekiedy zabiera coś bezpowrotnie, otwierając w naszym życiu nowe możliwości.

Zachowania będące nośnikiem błogosławieństwa:

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: dobrze, ze jesteś, akceptacja, pochwały, wyniesienie, dostępność, otwartość, empatia, współczucie, współdziałanie, przebaczanie, rozumna swoboda, wyznaczanie granic, wspieranie rozwoju, przytulanie, czuły, przyjazny dotyk.
Zachowania będące nośnikiem przekleństwa, złorzeczenia:
ZŁORZECZENIE: szkoda, że jesteś, odtrącenie, poniżenie, oceniająca krytyka, skrytość, zamkniecie, nieczułość, obojętność, unikanie, rozliczanie, rygoryzm, nadopiekuńczość, brak granic, nadmierna kontrola, etykietki, role, dystans, zły dotyk.

Warsztaty były dla mnie bardzo cennym doświadczeniem. Dobrze było przeżyć treści empatycznej komunikacji niejako na własnej skórze. Pozwoliło mi to utrwalić sobie wiedzę dotyczącą komunikacji, poćwiczyć umiejętności w praktyce, lepiej zrozumieć istotę empatycznego podejścia, poszerzyć motywację do zmian. A to wszystko w różnorodnej grupie, która stworzyła wspierającą się wspólnotę. Ważny był dla mnie kontakt z rodzicami starszych i nastoletnich dzieci oraz możliwość czerpania z ich doświadczenia. Ponadto także duchowy wymiar warsztatu, otoczenie modlitwą, dodawało otuchy i sił.

Dzięki warsztatom czuję się bardziej kompetentnym i uważnym rodzicem, lepiej rozumiem, jaką wagę ma sposób formułowania komunikatów i że niewielka zmiana daje duży efekt. Warsztaty miały także pozytywny wpływ na moją komunikację z mężem, który zachęcony zapisał się na kolejną edycję warsztatów :).

Aneta, mama dwóch małych dziewczynek