Apostolstwo pomocy duszom czyścowym

Apostolstwo pomocy duszom czyścowym

odpowiedzialny – ks. Proboszcz

spotkania – w każdą sobotę Msza Święta o godz. 7:15 i różaniec

APDC to grupa modlitewna, której członkami są osoby pragnące pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu przez modlitwę, ofiarę i jałmużnę. APDC jest duchową rodziną Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, istniejącą w parafii marca 2013 r. Członkowie Apostolstwa każdego dnia podejmują indywidualną modlitwę „o niebo dla zmarłych” a osobom pogrążonym w żałobie służą wsparciem duchowym.

odpowiedzialny – ks. Proboszcz

spotkania – w każdą sobotę Msza Święta o godz. 7:15 i różaniec

APDC to grupa modlitewna, której członkami są osoby pragnące pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu przez modlitwę, ofiarę i jałmużnę. APDC jest duchową rodziną Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, istniejącą w parafii marca 2013 r. Członkowie Apostolstwa każdego dnia podejmują indywidualną modlitwę „o niebo dla zmarłych” a osobom pogrążonym w żałobie służą wsparciem duchowym.