Akcja katolicka

Akcja katolicka

odpowiedzialny – ks. Proboszcz

Akcja Katolicka naszej parafii funkcjonuje od samego początku jej reaktywowania w Polsce w roku 1995, jako organizacji ułatwiającej katolikom świeckim formację chrześcijańską i działania duszpastersko-apostolskie przy współpracy duchowieństwa.

Do stałych obowiązków członków Akcji Katolickiej należy czynny udział w organizowaniu uroczystości kościelnych i innych wydarzeń parafialnych takich jak np.: organizacja Dnia Papieskiego, obsługa zbiórek pieniężnych zarządzonych i ogłoszonych przez księdza Proboszcza, pomoc w pracach parafialnej Caritas. Udział w spotkaniach lub zebraniach organizowanych przez DIAK: Droga Krzyżowa w Warszawie, święto Akcji Katolickiej na Jasnej Górze, pielgrzymki do sanktuariów, rekolekcje wielkopostne, rejonowe spotkania formacyjne, spotkania opłatkowe z Pasterzem naszej diecezji.

odpowiedzialny – ks. Proboszcz

Akcja Katolicka naszej parafii funkcjonuje od samego początku jej reaktywowania w Polsce w roku 1995, jako organizacji ułatwiającej katolikom świeckim formację chrześcijańską i działania duszpastersko-apostolskie przy współpracy duchowieństwa.

Do stałych obowiązków członków Akcji Katolickiej należy czynny udział w organizowaniu uroczystości kościelnych i innych wydarzeń parafialnych takich jak np.: organizacja Dnia Papieskiego, obsługa zbiórek pieniężnych zarządzonych i ogłoszonych przez księdza Proboszcza, pomoc w pracach parafialnej Caritas. Udział w spotkaniach lub zebraniach organizowanych przez DIAK: Droga Krzyżowa w Warszawie, święto Akcji Katolickiej na Jasnej Górze, pielgrzymki do sanktuariów, rekolekcje wielkopostne, rejonowe spotkania formacyjne, spotkania opłatkowe z Pasterzem naszej diecezji.